Test cửa sổ nội bì

0
129

Nguyên lý

Sự xuất hiện phức hợp DN-KT trong tổ chức da người bị bệnh dị ứng loại hình 1 (theo phân loại của Gell và Coombs) có tác dụng kích thích sự tập trung bạch cầu ái toan tại chỗ. Dựa vào số lượng bạch cầu ái toan có mặt tại nơi thử test để đánh giá tình trạng quá mẫn cảm của người bệnh đối với dị nguyên.

Nhận định kết quả

Test dương tính khi tỷ lệ bạch cầu ái toan ở tiêu bản thử nghiệm nhiều hơn tiêu bản chứng 3% trở lên. Hình ảnh bạch cầu ái toan: hình tròn, nguyên sinh chất có nhiều hạt to, óng ánh màu gạch non, nhân bắt màu sẫm có 2 hoặc 3 múi rõ rệt.

Theo: Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng – BV Bạch Mai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here