Liên hệ

Mọi thông tin, thắc mắc cần , bạn vui lòng liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ:

TRƯỞNG BAN NỘI DUNG: Hỗ trợ về nội dung bài viết trên website

Phụ trách: Hoàng Văn Bình

Gmail: bsbinh.bacgiang@gmail.com

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT: Hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật, sử dụng website

Phụ trách: Đỗ Trọng Hoà

 

TRÂN  TRỌNG !

 

BAN QUẢN TRỊ