Giới thiệu

   Website www.tailieuydakhoa.info do nhóm Sinh viên Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương xây dựng, nhằm mục đích là nơi học hỏi, trao đổi, chia sẻ kiến thức tài liệu y khoa.
   Fanpage Facebook: www.facebook.com/sinhvienykhoahaiduong
   Mọi tài liệu được đăng trên website được ban quản trị và thành viên sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt được do các trang , mạng xã hội chia sẻ; Tải về miễn phí và không có link quảng cáo;  Tuân thủ theo chính sách bản quyền tác giả .
TRÂN TRỌNG !

 

BAN QUẢN TRỊ