Home CƠ CHẾ TRIỆU CHỨNG HỌC

CƠ CHẾ TRIỆU CHỨNG HỌC

Các cơ chế triệu chứng trên lâm sàng. Nội dung chủ yếu lấy nguồn từ cuốn ‘ Cơ chế triệu chứng học’ của nhóm Chia sẻ ca lâm sàng và cuốn ” Nội cơ sở 200 triệu chứng của y3 ” của nhóm BS Khánh Dương biên soạn.

Cơ chế Phù

Cơ chế Phù trong Suy tim

CƠ CHẾ PHÙ TRONG XƠ GAN

TUẦN HOÀN BÀNG HỆ

Nghiệm pháp Murphy

Bài viết mới

Tai biến khi truyền máu

HÓA SINH CÁC DỊCH CƠ THỂ

HÓA SINH MÁU

HÓA SINH HỆ THỐNG GAN MẬT

v